MEDKULTURNO POVEZOVANJE NA NAŠI ŠOLI

Na  šoli se trudimo, da se učenci, ki prihajajo iz drugih okolij, počutijo sprejete in spoštovane. Učenci, katerih materni jezik je slovenščina, se ob njih učijo strpnosti do drugih kultur in se učijo spoštljivega sobivanja z njimi.

Z učencema priseljencema smo tako v maju in juniju v okviru medkulturnega povezovanja izvedli dve delavnici v 2. in 4. razredu.

 

Medkulturna delavnica o Srbiji v 4. razredu (3. 6. 2022)

Olivera iz Srbije prvo leto obiskuje našo šolo, in sicer 4. razred. Je zelo odprta in komunikativna.

Ker prihaja iz Beograda, nam je najprej predstavila mesto. Pripovedovala je tudi o tem, kakšna je šola v Srbiji.  Nato je sledila predstavitev srbske hrane, njihove pisave cirilice, srbske pravoslavne vere in praznikov (Slika 1).

Olivera je tudi povedala, da so se v Slovenijo preselili zaradi očetove službe v Sloveniji.

Po predstavitvi so poslušali še srbsko ljudsko pravljico O ježu in lisici. Po poslušanju pravljice so učenci narisali risbico (Slika 2). O dogodku so napisali tudi nekaj svojih vtisov.

SLIKA 1: Olivera s plakatom sošolcem predstavlja Srbijo.

SLIKA 2: Risbici na temo srbske pravljice O ježu in lisici.

Medkulturna delavnica o Indiji v 2. razredih (31. 5. 2022)

Učenec Izak se je pred dvema letoma preselil iz Indije v Slovenijo. Po dveh letih šolanja na naši šoli letos zaključuje 9. razred.

Učencem obeh drugih razredov je predstavil Indijo (Slika 3). Povedal je mnogo zanimivosti o oblačenju Indijcev, o hrani, bivališčih, praznikih in o indijskih jezikih. Pokazal jim je tudi indijsko pisavo. Povedal je, kako težke so bile razmere v Indiji v času pandemije. Učenci so ga spraševali, kakšna je šola v Indiji in zakaj se je odločil za prihod v Slovenijo. Povedal je, da se je za bivanje v Sloveniji odločil zaradi boljših življenjskih pogojev in ker je to domovina njegove mame.

Učenci so bili navdušeni nad njegovo predstavitvijo. Po predstavitvi so poslušali še indijsko ljudsko pravljico Miška si izbira ženina. Domišljiji so dali prosto pot in so po poslušanju pravljice narisali tudi risbico (Slika 4). O dogodku so napisali tudi kratek sestavek (Slika 5).

SLIKA 3: Izak predstavlja indijsko hrano in oblačila.

SLIKA 4: Risbici na temo indijske pravljice Miška si izbira ženina.

  SLIKA 5: Pisna izdelka o Izakovi predstavitvi Indije.

       Pozitivni učinki obeh delavnic:

  •  udejanjanje načela enakovrednosti vseh učencev ne glede na njihovo narodno in kulturno pripadnost,
  • udejanjanje načela medkulturnosti v slovenski družbi in v slovenskem izobraževalnem sistemu,
  • ozaveščanje o domovinski in državni pripadnosti učencev priseljencev.

                                                                                 Mentorica: Katarina Oblak Vidic