Spoštovani starši!

Prijetno decembrsko vzdušje na naši šoli se počasi širi že po vseh kotičkih in šola zadnje dni kar žari v praznični podobi. Običajno bi se v tem času sproščeno družili, priredili novoletno tržnico, koncert ali božično-novoletno  prireditev, na kateri bi pokramljali tudi z vami. Zaradi še vedno trajajočih preventivnih ukrepov in zdravstvenih okoliščin žal tega ne moremo izvesti na način, kot bi si želeli. Kljub temu pa z optimizmom gledamo v prihodnost.

V preteklem letu smo mnogokrat dokazali, da kljub težkim  razmeram  za vzgojo in izobraževanje delo lahko izpeljemo  odgovorno in kakovostno. Tako učitelji kot učenci so se priučili mnogih novih, drugačnih oblik dela in na vse sem izjemno ponosna. Z lastnim zgledom smo pokazali, da je šola prostor strpnih in sodelovalnih odnosov. Podpirali smo drug drugega v uresničevanju zastavljenih ciljev in razvijanju potencialov. S skupnim trudom smo dosegli  vidne uspehe  na različnih tekmovanjih in projektih. Prav tako sem izjemno ponosna na dejstvo, da je šola vključena v kar dva inovativna mednarodna projekta. V letu 2021 smo izvedli tudi  pomembne investicijske projekte, med katerimi smo vsi izredno veseli prenove šolskega igrišča in pripadajočih zunanjih površin. Pridobitev prenovljenega igrišča nam je v veliko veselje in s pridom že služi svojemu namenu.

Ob vsem omenjenem se zahvaljujem tudi vam, saj brez vaše podpore in razumevanja tega ne bi bilo mogoče uresničiti.

Spoštovani starši, želim vam mirne in prijetne praznike v krogu vaših najbližjih. Naj bo leto 2022 napolnjeno z vrednotami, ki so nam skupne. Naša šola bo tudi v bodoče prostor, kjer se bodo srečevali medsebojno spoštovanje, dobro počutje in varnost, odgovornost in odličnost.

Vse dobro v novem letu! Tudi v prihodnje si želim dobrega sodelovanja z vami.

Ravnateljica Irena Babnik in kolektiv OŠ Šmartno