»Odgovornost na tehtnici!?«

Na področju vzgoje naših otrok lahko vse pogosteje slišimo slogan: pustimo otrokom otroštvo! Odraščanje kot posebno in občutljivo obdobje življenja vsekakor zasluži pomembno mesto in posebno občutljivost. Otroci pa se v obdobju odraščanja soočajo tako z razvojnimi nalogami, kot z zahtevami okolja, ki jih od njih zahtevajo odraščanje in napredek.
Na izobraževalnem dogodku za starše bomo odprli temo odgovornosti in razvojnih nalog otrok in mladih v sodobnem svetu. Spraševali se bomo o pomenu prevzemanja odgovornosti in si postavili vprašanja o primernosti nalog, ki jih morajo naši otroci prevzeti, o tem, kaj moramo poskrbeti odrasli v svetu otrok in česa ne smemo prevzemati. Dotaknili se bomo družbenega in individualnega okvirja odraščanja. Spraševali se bomo o čustvenem in psihološkem vidiku odgovornosti. Ker pa so naši otroci osebnost vsak zase, pa ne bomo pozabili govoriti o specifičnih značilnostih in posebnostih in kako na njih pogledati v luči zahtev v odraščanju.
Odgovorili pa bomo tudi na vprašanja, kakšne so razlike med željo in potrebo, med dobrim in koristnim in … med krivdo in odgovornostjo. Kaj ima torej otroštvo z odraščanjem?

Toplo vabljeni na predavanje za starše, ki bo v sredo, 30. 11. 2022, ob 17.00 v učilnici št. 13 v OŠ Šmartno pod Šmarno goro. Predavanje bo vodil socialni pedagog, svetovalni delavec na šoli Damjan Habe.