V tem šolskem letu s skupnimi močmi skrbimo za šolski vrt. Tam se v različnih oddelkih učimo o:

 • različnih predmetih,
 • se urimo v vrtnih opravilih,
 • beležimo prirast,
 • dokumentiramo napredek,
 • snemamo dvojezične videoposnetke o naših aktivnostih,
 • preverjamo svoje znanje ter si ga medgeneracijsko predajamo,
 • ustvarjamo,
 • merimo vlago,
 • pobiramo pridelke ter si pripravimo okusne, sveže dodatke k šolskim malicam,
 • ozaveščamo pomen gibanja na prostem in svežem zraku, lokalno pridelane hrane, trajnostne naravnanosti in dviga ravni samooskrbe v lokalni skupnosti z urbanim vrtnarjenjem,
 • svoja znanja in veščine pa delimo z učenci drugih šol, tako doma v Sloveniji kot tudi z učenci partnerskih šol,
 • se urimo v rabi angleščine (ustno in pisno),širimo svoje besedišče,
 • svoje aktivnosti delimo tudi širše izven domačega okolja, preko meje z objavami v elektronskem glasilu (SHE newsletter) in socialnih omrežjih Evropske mreže zdravih šol (Schools for Health in Europe network foundation (SHE),
 • na vrtu se tudi zabavamo, telovadimo, sproščamo ter družimo.