V Mestni občini Ljubljana bo potekala organizacija varstva otrok na domu prosilca (staršev otroka) ali pa na domu prostovoljca, skladno z dogovorom med starši in prostovoljci. Tako otroci kot prostovoljci morajo biti zdravi in ne smejo kazati bolezenskih znakov.

Vsi javni vrtci in osnovne šole so prejeli navodila, naj med svojimi sodelavci povabijo prostovoljce, ki bodo lahko poskrbeli za varstvo vključenih otrok iz posameznega vrtca ali šole na domu. Prav tako so pri starših, ki so v vrtcu ali šoli že javili potrebo po varstvu, preverili, ali ta potreba še obstaja, glede na to, da se je spremenil način organizacije varovanja otrok.  Vsem staršem, ki potrebe še niso sporočili, svetujemo, da to nemudoma storijo tako, da svoje potrebe sporočijo na kontaktni  elektronski naslov ravnateljice ali ravnatelja vrtca oziroma osnovne šole na naslov irena.babnik@os-smartno.si.

Med prostovoljnim varstvom otrok ne velja niti Zakon o vrtcih niti Zakon o osnovni šoli. Tudi ostali predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter delovnopravna zakonodaja ne veljajo, saj gre za okoliščine višje sile. Do tovrstnega varstva otrok so upravičeni zgolj starši predšolskih otrok in učencev od 1. do 5. razreda, in sicer izključno za otroke, katerih starši opravljajo delo v organizacijah, ki so nujne za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Prvenstveno pomagamo zagotoviti varstvo zdravnikom in medicinskim sestram in drugem medicinskem osebju, ki so nepogrešljivi v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše ter zavodih za varovance s posebnimi potrebami, nato nepogrešljivim delavcem v energetiki in komunikacijskih podjetjih, komunalnih in servisnih službah, oskrbi ter operativcem v Slovenski policiji in Slovenski vojski. Dodatni pogoj je, da morata biti oba starša zaposlena v eni od naštetih organizacij in imata oba razporeditev dela v isti izmeni. Nadaljnji pogoj za vključitev otroka v varstvo je, da že do sedaj obiskuje vrtec ali šolo v Ljubljani.

Za vse ostale otroke, ki niso vključeni v javne vrtce ali javne šole v Ljubljani, npr. za starše otrok,  ki so vključeni v zasebne vrtce in šole, in nujno potrebujejo varstvo, priporočamo, da se obrnejo za varstvo na vodjo institucije, v katero je otrok vključen in javijo tudi MOL-u rezultat dogovora.

Za nujne primere varstva otrok, ki niso v javnih vrtcih in šolah MOL, bomo organizirali tudi prostovoljce preko Zveze prijateljev mladine Moste Polje (koordinatorka: vodja projektov za mladostnike Nina Balent – telefon 040 191 169, e naslov nina.balent@zpmmoste.net).

Irena Babnik, ravnateljica