Namen in članstvo

Šolska knjižnica s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole, njeni člani pa so učenci in delavci šole.

Kaj lahko počnem v knjižnici?

Učenci si lahko v knjižnici izposodijo knjige, berejo revije, v čitalniškem prostoru lahko pišejo domače naloge, pripravljajo referate ali raziskovalne naloge in izdelujejo plakate. Izposodijo si lahko največ 4 knjige za 14 dni, nato lahko čas izposoje podaljšajo, razen za knjige, ki so določene za bralno značko ali domače branje. Zamudnina za nepravočasno vrnjeno knjigo je 0,04 € na dan, izgubljeno ali poškodovano knjigo pa morajo učenci nadomestiti z novo ali enakovredno knjigo. Ob vsaki izposoji učenci prejmejo izpis izposojenega gradiva.

V knjižnici so za šolsko delo na voljo dva računalnika in tiskalnik. Vsak mesec lahko učenci rešijo knjižno uganko. Izžrebance čakajo lepe knjižne nagrade.

V okviru šolske knjižnice potekajo v posameznih oddelkih ure knjižničnih informacijskih znanj, s pomočjo katerih postanejo učenci samostojni uporabniki knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov. Če učence zanima delo v knjižnici, se lahko vključijo v knjižničarski krožek.

Kaj nudimo?

– pravljice in slikanice

– zanimive knjige za punce in fante

– revije

– knjige za domače branje in bralno značko

– knjige v angleškem, nemškem in francoskem jeziku

– poučne knjige

– stripe

– CD-je, DVD-je, CD-ROM-e

– strokovno literaturo za učitelje

– časopise in revije za učitelje