Kako zaprositi za pomoč Čebelice pri sofinanciranju šole v naravi, tabora itd.?

Izpolnite priloženi obrazec in ga posredujte razredniku.

Prošnja šolskemu skladu Čebelica