Dragi učenci in starši,

za nami je kar nekaj tednov pouka na daljavo, ki od učencev, učiteljev in staršev zahteva veliko mero prilagodljivosti in medsebojnega sodelovanja. Glede na povratno informacijo, ki jo prejemamo zaposleni s strani staršev, ugotavljamo, da komunikacija med učitelji in starši poteka nemoteno, učenci pa vestno opravljajo svoje šolske obveznosti po svojih zmožnostih. V svetovalni službi se zavedamo, da pouk na daljavo predstavlja velik izziv za vse deležnike učnega procesa – tako učence in učitelje kot tudi starše, zato smo pripravili nekaj splošnih napotkov, kako obvladovati stres, ki ga s seboj prinaša začasno spremenjen ritem vsakdana.

Zadnje dni se pogosto srečujemo s pozivi, naj se ne zbiramo in zadržujemo v javnih prostorih (#ostanidoma), da omejimo širjenje koronavirusa. Po drugi strani pa daljše zadrževanje v zaprtih prostorih, omejitev gibanja in socialna izolacija neugodno vplivajo na počutje ljudi. Deloma zaradi strahu pred neznanim, deloma zaradi nenadnih sprememb v ustaljenih navadah. Da bi omilili negativne učinke teh sprememb, je pomembno, da se ustrezno informiramo in da ohranjamo zdrav življenjski slog. Ljudje težimo k strukturi, ustaljenemu ritmu, rutini, zato je pomembno, da imajo otroci urnik dnevnih aktivnosti, ki vključujejo čas bujenja (vsak dan ob isti uri), čas za prehranjevanje (zajtrk, malica, kosilo, večerja), čas za šolo (opravljanje nalog po navodilih učiteljev z vmesnimi odmori), čas za počitek, sprostitev in zabavo (nekaj predlogov najdete tukaj), čas za hišna opravila in čas za druženje (npr. telefonski ali video klic s prijatelji, sorodniki). Podobno velja tudi za starše, le da namesto časa za šolo predvidijo čas za službene obveznosti. Pri tem ne pozabite na redno telesno dejavnost, ki ugodno vpliva na zdravje in počutje ljudi tudi v času izrednih razmer.  Če tudi vi delate od doma, je za vas pomembno, da ponovno opredelite cilje vašega dela in vloge posameznih članov delovne skupine. Posebej pozorni bodite na jasno komunikacijo, saj je prehod iz osebne na spletno komunikacijo pretresljiv za vsak delovni kolektiv.

Skrb za osebno blagostanje je torej ključnega pomena v dnevih izolacije. Pomembno je, da starši pazite tudi nase, saj boste le tako v ustrezno oporo svojim otrokom. Z otroki se pogovarjajte o aktualnem dogajanju pomirjujoče in iskreno, primerno njihovi starosti. Dajte jim možnost, da izrazijo svoje občutke, morebitne bojazni in vprašajo, kar jih zanima. Vsak dan jim namenite nekaj svoje pozornosti in počnite z njimi nekaj sproščujočega, zabavnega. Pri opravljanju šolskih obveznosti naj si otroci pomagajo med seboj preko socialnih omrežij. Če bodo naleteli na kakšne težave, pa se lahko po elektronski pošti obrnejo tudi na učitelje. Za druge oblike pomoči lahko pišete tudi svetovalni delavki.