NPZ

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je poseben postopek preverjanja znanja, ki je izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Opravljanje NPZ-ja je obvezno za učence 6. in 9. razreda. Učencem se k NPZ-ju ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

V 6. razredu se preverja znanje iz:

  • slovenščine,
  • matematike,
  • tujega jezika – angleščine.

V 9. razredu se preverja znanje iz:

  • slovenščine,
  • matematike,
  • tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda – v letošnjem šolskem letu je za našo šolo izbrana glasbena umetnost.

Datumi nacionalnega preverjanja znanja po predmetih in razredih v šolskem letu 2022/23:

Datum 6. razred 9. razred
Četrtek, 4. maj 2023 SLOVENŠČINA SLOVENŠČINA
Ponedeljek, 8. maj 2023 MATEMATIKA MATEMATIKA
Sreda, 10. maj 2023 ANGLEŠČINA GLASBENA UMETNOST

Učenci 9. razredov bodo z dosežki seznanjeni v sredo, 31. maja 2023, učenci 6. razredov pa teden dni kasneje.

Več informacij o NPZ-ju najdete v publikaciji oziroma na spletni strani RIC-a, kontaktirate pa lahko tudi šolskega svetovalnega delavca.

* povezava do publikacije: https://www.ric.si/mma/Info%2021_SLO.pdf/2021082809033168/

** povezava do spletne strani RIC-a: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/