Šolski sklad

Čebelica

Vemo, da si nekatere družine le težko privoščijo financiranje dodatnih dejavnosti otrok, kot so tabori, šole v naravi… Otroci pa se ravno teh dni še prav posebej veselijo, saj razbijejo dnevno rutino in jih še bolj povežejo med seboj in z učitelji – in prav gotovo tudi prispevajo k večjemu veselju do učenja. Prepričani smo, da si vsi starši želite omogočiti svojim otrokom tudi te dejavnosti. V pomoč tistim, ki si to težko privoščite, na šoli deluje Šolski solidarnostni sklad Čebelica, ki zbrana sredstva prednostno namenja za pomoč pri financiranju dodatnih dejavnosti. Del sredstev pa namenja tudi za omogočanje boljših pogojev za učenje nasploh.

Več o delovanju šolskega sklada si lahko preberete v poslovniku in v letnem poročilu šolskega leta 2019/20.

Sklad se financira predvsem s prispevki staršev in tudi z drugimi donacijami. Starše k prispevanju še prav posebej povabimo s pismom, ki ga pripravimo na začetku šolskega leta, seveda pa lahko prispevate tudi neposredno na račun. Kot namen nakazila navedite: prispevek za sklad Čebelica.

 

Kako zaprositi za pomoč Čebelice pri sofinanciranju šole v naravi, tabora itd?

Izpolnite priloženi obrazec in ga posredujte, svetovalnemu delavcu Luku Uršiču ali razredniku.

Prošnja šolskemu skladu Čebelica

Denarna pomoč

Veseli bomo prav vsakega prispevka
TRR: 01261 – 6030664019
Namen: Prispevek za sklad Čebelica.