Martina Ugovšek, šolska svetovalna delavka
Urška Šilc, specialna pedagoginja
Suzana Grahovac Flajs, socialna pedagoginja
Lurd Vratanar, učiteljica DSP (nadomešča Ano Korenčan)
Manuela Medič, pedagoginja
Simona Zupan Šmigič, mobilna logopedinja (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)

Dosegljivost in področja dela:

– svetovalni delavec: dosegljiv vsako sredo med 11.15-12.00 ter izmenično v času popoldanskih govorilnih ur predmetne in razredne stopnje, drugi termini možni po dogovoru.
PODROČJA DELA: delo s šolskimi novinci, poklicna orientacija, socialno-ekonomske stiske, nacionalno preverjanje znanja, šolski prevozi, otroci s posebnimi potrebami, pomoč učencem z različnimi težavami, sodelovanje s starši, učitelji in zunanjimi sodelavci, vodenje aktiva svetovalne službe in druge aktualne naloge.

– specialna pedagoginja: dosegljiva vsako sredo (10.25-11.10, po predhodni najavi) ter v času popoldanskih govorilnih ur predmetne stopnje, drugi termini možni po dogovoru.
PODROČJA DELA: izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami, izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem na učnem področju; sodelovanje s starši, učitelji, svetovalno službo in zunanjimi sodelavci.

– socialna pedagoginja: dosegljiva vsak torek (9.20-10.05, po predhodni najavi) ter izmenično v času popoldanskih govorilnih ur predmetne in razredne stopnje, drugi termini možni po dogovoru.
PODROČJA DELA: vzgojno-izobraževalno delo v podaljšanem bivanju za 2.B razred, izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami, izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem z izzivi na vedenjsko-čustvenem področju, sodelovanje s starši, učitelji, svetovalno službo in zunanjimi sodelavci, koordiniranje posodobitve Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda, vodenje Šolske skupnosti.

– pedagoginja: dosegljiva vsak četrtek (12.05-12.50, po predhodni najavi) ter v času popoldanskih govorilnih ur razredne stopnje, drugi termini možni po dogovoru.
PODROČJA DELA: vzgojno-izobraževalno delo v podaljšanem bivanju za 3.A razred, izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami, izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem z učnimi težavami, sodelovanje s starši, učitelji, svetovalno službo in zunanjimi sodelavci.

– mobilna logopedinja: dosegljiva po dogovoru
PODROČJA DELA: izvajanje dodatne strokovne pomoči učenki s posebnimi potrebami, sodelovanje s starši, učitelji in svetovalno službo.