V okviru razrednih ur smo s področja varnosti in preventive za učence organizirali predavanje na temo požarna varnost in varnost v šoli.

Predevanje je izvedel g. Aleš Cedilnik, vodja Gasilske šole Ljubljana, ki deluje v okviru Gasilske zveze Slovenije. Učenci in učenke so pridobili osnovne informacije, kako ravnati, da se izognemo nesreči in požaru ter kako ustrezno ukrepati v nevarnih situacijah. Gospodu Alešu Cedilniku se za sodelovanje najlepše zahvaljujemo.

Irena Babnik, ravnateljica