Zbiralno akcijo papirja smo uspešno izpeljali v petek, 12. 4. 2024,  in soboto, 13. 4. 2024. Zbrali smo 2,18 tone odpadnega papirja! To pomeni, da bodo naši “devetarji” s kar 130 € lahko pokrili del stroškov končnega izleta.

Zmagovalni razred je ponovno 6. B, ki je zbral 237 kg.  

Vsem sodelujočim učencem, staršem in ostalim, ki so papir pridno zbirali in ga pripeljali, se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje. Z zbiranjem odpadnega papirja prispevamo k ohranjanju naših prelepih gozdov, saj z vsako tono zbranega papirja ohranimo 17 dreves in kar 21.000 litrov vode. 

Razredničarki in učenci 9. a in 9. b razreda